Lesrooster

Vanwege de corona-maatregelen zijn er geen lessen mogelijk. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit hier aangeven. 

Specifieke Corona regels voor inschrijven en lessen

Inschrijven en instromen

 • Instromen bij de lopende cursussen is altijd mogelijk (vanaf improvers niveau).
 • Voor deelname is reserveren vooraf per e-mail noodzakelijk.
 • Voor instromen bij partner-dansen is op dit moment alleen aanmelding mogelijk als (vast) danskoppel uit 1 huishouden. Tijdens de lessen wisselen we niet van partner.
 • Als je alleen aan de instroom-les meedoet, zijn de kosten 10 euro p.p. Voor verdere informatie over kosten en inschrijven, zie: Info en prijzen
 • Vanwege de corona situatie staat de einddatum van de cursussen nog niet vast. Mochten we genoodzaakt zijn om een verplichte pauze in te lassen, dan worden de lessen zoveel mogelijk doorgeschoven.

Algemene regels in verband met Corona

 • Vóór elk bezoek aan de dansschool dient onderstaande controle van de gezondheid (triage) te worden doorlopen.
 • Blijf niet langer aanwezig in de dansschool dan gedurende de afgesproken lestijd. Meld je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les op de dansschool, niet eerder. Onze lessen eindigen 5 minuten eerder als er nog een les volgt. Cursisten kunnen dan via een andere route de zaal verlaten, dan de binnenkomende cursisten.
 • Maak bij binnenkomst je handen schoon met de aanwezige desinfectiemiddelen.
 • Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot jouw gezin/huishouden behoren, behalve als het je vaste danspartner is. Als vast danspaar wordt beschouwd: twee dansers uit hetzelfde huishouden of twee dansers die steeds elke les samen dansen.
 • Jassen/tassen in de zaal leggen en niet in de garderobe.
 • Van elke les worden presentielijsten gemaakt, met naam en telefoonnummer.

Gezondheidscheck (triage)

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de dansschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je Covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met Covid-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij Covid-19 is vastgesteld?

Voorzieningen

 • Hoewel de 1,5 meter afstand formeel niet meer verplicht is voor dansers, hechten wij eraan voldoende afstand te houden tussen de dansers/danskoppels. Daarom is per les een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. De dansruimte is in dat verband ingedeeld in vakken. Elk vak is bestemd voor 1 danser of 1 (vast) danskoppel.
 • Bij de ingang zijn desinfectiemiddelen aanwezig.
 • We gebruiken alleen de volledige zaal en splitsen de zaal niet.
 • Voor en tijdens de lessen zijn er extra ventilatievoorzieningen in werking.
 • Onze bar is voorlopig nog gesloten.

Toelichting rooster

Er zijn bij de meeste cursussen meerdere niveaus: beginners, improvers, intermediate en advanced. Op beginner niveau hebben we een vast basis lesprogramma. Vanaf improver wordt het programma echter meer flexibel. Hierdoor kunnen we het leertempo met iedereen persoonlijk afstemmen. Zo kun je meerdere seizoenen op hetzelfde niveau je repertoire uitbreiden en jezelf verbeteren, of kun je als dat je beter past, doorstromen naar een ander niveau.

Vanaf improvers niveau kan altijd worden ingestroomd bij de lopende cursussen. Je betaalt dan het aantal resterende lessen van het cursusblok.

Voor ‘Cubaans‘ is het wenselijk dat je al basis salsa kent.

Kizomba zullen we deze keer alleen aanbieden via bootcamps en niet in het reguliere cursusblok.

Vakanties

pm

Delen